Planując rozpoczęcie własnej działalności przyszły przedsiębiorca dla własnego komfortu powinien szczegółowo opisać, co, jak, kiedy i komu pragnie zaoferować oraz w jaki sposób to nastąpi. Dokładne scharakteryzowanie planowanego przedsięwzięcia poprzez biznesplan pozwoli uniknąć przedsiębiorcy kłopotliwych sytuacji, a także uświadomi potencjalne trudności.

 

Mogłoby się wydawać, że kupno firmy jest proste, a najważniejsza jest cena.

 

Inwestycje rzeczowe mają różny charakter. Może to być zakup nowej linii produkcyjnej, środków transportu, modernizacja zakładu, nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo całego podmiotu.

 

Metody kosztowe wyceny znaków towarowych są powszechnie uznawane w literaturze fachowej za najmniej przydatne lub najmniej adekwatne w większości przypadków wycen tych specyficznych aktywów. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę kosztowych metod wyceny znaków towarowych oraz przykład wyceny znaku towarowego metodą kosztów wymiany wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie taką metodę wybraliśmy i dlaczego był to dobry wybór.

 

Oto pokrótce opisane działania, jakie przeprowadzamy w celu uzyskania wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF (numeracja punktów nie oznacza sekwencji działań, a ma na celu uporządkowanie wywodu).

 

Istnieje wiele różnych klasyfikacji metod wyceny proponowanych przez naprawdę wielu autorów. Nie wchodząc w rozważania czysto akademickie można wyróżnić następujące rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw:

 

Znaki towarowe mogą być wyceniane w różnym celu. W zależności od tego celu dobierane są najbardziej adekwatne metody wyceny.

Wyceny znaków towarowych dokonuje się najczęściej na potrzeby transakcyjne, raportowe i związane z księgowością. Przykładowe cele wyceny znaków towarowych to:

 

A może nie ma żadnej różnicy?

Poniżej krótkie definicje rozwiewające wątpliwości.