[Analiza] Plan inwestycji i prognoza płynnościowa dla spółki produkcyjnej

Dla spółki produkcyjnej z branży kosmetycznej współtworzyliśmy Plan realizacji inwestycji na potrzeby udzielenia kredytu związanego z uczestnictwem w programach wsparcia ze środków europejskich. Spółka realizuje największy w swej historii program inwestycyjny, który ma być współfinansowany dotacjami oraz kredytami bankowymi, dlatego konieczne było kompleksowe przeanalizowanie planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Do naszych zadań należało m.in.:

  • zebranie informacji o planowanych inwestycjach i harmonogramie ich realizacji,
  • określenie zapotrzebowania na finansowanie inwestycji oraz wskazanie źródeł finansowania inwestycji,
  • sporządzenie prognozy finansowej w okresie realizacji inwestycji i spłaty zadłużenia (podejście gotówkowe),
  • określenie innych istotnych czynników finansowych związanych z realizacją inwestycji, niezbędnych dla banków w celu oceny wniosków kredytowych,
  • koordynowanie prac nad dokumentem.

Stworzone modele finansowe oraz kompleksowy dokument wykorzystane zostały przez Zarząd spółki do podejmowania decyzji związanych z programem inwestycyjnym oraz pozyskiwaniem finansowania.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2017