[Doradztwo] Uruchomienie działalności w nowej lokalizacji

Wspieraliśmy spółkę z branży usług skierowanych do dzieci i rodzin w negocjacjach związanych z uruchomieniem działalności w nowej lokalizacji. Nasza pomoc obejmowała przygotowanie strony finansowej prezentacji pomysłu oraz opracowanie prostego modelu do analizy przyszłych przepływów finansowych z punktu widzenia spółki oraz podmiotu będącego właścicielem lokalu, w którym ma zostać uruchomiona działalność.

Dodatkowo uczestniczyliśmy w negocjacjach dotyczących uzgodnienia modelu współpracy pomiędzy spółką i właścicielem lokalu. Dużym wyzwaniem dla obu stron negocjacji był fakt, że planowana powierzchnia usługowa miała być kilkukrotnie większa od wszystkich punktów spółki dotychczas uruchomionych w Polsce. Podnosiło to koszt projektu, a zatem i poziom ryzyka biznesowego. Ostatecznie, w toku dyskusji i rozważania różnych opcji, udało się uzgodnić wariant maksymalizujący prawdopodobieństwo sukcesu przedsięwzięcia.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2017