[DORADZTWO] Prospekt emisyjny spółki z branży energetycznej

W ramach konsorcjum podmiotów (emitent, dom maklerski, kancelaria prawna, doradca finansowy) przygotowaliśmy dla spółki z branży energetycznej część prospektu emisyjnego dotyczącą działania emitenta oraz otoczenia rynkowego i konkurencji.

Prospekt został wykorzystany do pozyskania kapitału w ramach IPO (pierwszej oferty publicznej) oraz do wprowadzenia do obrotu na GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji emitenta.

Termin realizacji projektu: grudzień 2016