Wycena znaków towarowychWykonaliśmy wycenę znaków towarowych posiadanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wycena znaków towarowych była konieczna, aby przeprowadzić korektę wartości posiadanego przez spółkę majątku w ramach wyceny metodą skorygowanych aktywów netto. Znaki towarowe nie były wykorzystywane do oznaczania produktów i nie miały wpływu na generowane przychody, dlatego też jako najbardziej odpowiednie zastosowane zostały metody kosztowe.

Termin realizacji projektu: lipiec 2016