[Doradztwo] Umowa o współpracy strategicznej

Dla firmy informatycznej świadczyliśmy usługi doradcze w procesie negocjacji znaczącego kontraktu międzynarodowego. Doradzaliśmy w zakresie sposobów prowadzenia procesu negocjacyjnego oraz parametrów biznesowych kontraktu, współpracując przy tym z kancelarią prawną.

W przedsięwzięcie zaangażowane są, oprócz polskiej firmy, podmioty ze Skandynawii i Stanów Zjednoczonych. Celem współpracy jest wprowadzenie na rynek globalny nowatorskich usług w logistyce. Wersja pilotażowa usługi jest już testowana przez poważnych odbiorców.

Dzięki naszemu doświadczeniu, spojrzeniu z zewnątrz i braku zaangażowania emocjonalnego, mogliśmy przekazać naszemu Klientowi wiele użytecznych uwag.

Termin realizacji projektu: styczeń-październik 2017