[WYCENA] Spółka z branży OZE

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która planuje przekształcenie w spółkę akcyjna i pozyskanie kapitału w ramach emisji crowdfundingowej. Spółka zajmuje się obrotem energią elektryczną oraz sprzedażą rozwiązań z obszaru OZE (odnawialnych źródeł energii), w szczególności fotowoltaiką oraz pompami ciepła. Podmiot funkcjonuje na rynku od 12 lat, świadcząc usługi dla biznesu (B2B) oraz dla klientów detalicznych (B2C).

Wycena została wykonana przy założeniu dynamicznego rozwoju aktualnie prowadzonej działalności, przede wszystkim w obszarze fotowoltaiki.

Począwszy od 2022 roku spółka zakłada niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz dynamiczny rozwój na rynku energii odnawialnej (fotowoltaika). Spółka posiada stabilną strukturę pasywów oraz utrzymuje bezpieczny poziom wskaźników płynności finansowej.

Do wyznaczenia wartości spółki zastosowaliśmy zatem metodę dochodową DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity).

Termin realizacji projektu: wrzesień 2021 - marzec 2022