Wycena 100% udziałów w spółce z branży informatycznej. Wyceniliśmy 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży informatycznej. Obecnie Spółka intensywnie pracuje nad uruchomieniem swojego produktu, którym jest platforma sprzedaży wiedzy na odległość na żądanie. Dzięki niej osoby zarabiające na dzieleniu się posiadaną wiedzą (np. prawnicy, doradcy podatkowi, nauczyciele, coache, korepetytorzy) będą mogli to robić zdalnie przez Internet.

Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju, dlatego do wyceny została użyta metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a jako koszt kapitału przyjęto stopy procentowe stosowane przez fundusze Private Equity / Venture Capital.

Na wycenionych udziałach ma być ustanowiony zastaw stanowiący zabezpieczenie planowanej emisji obligacji.

Termin realizacji projektu: marzec 2017