[WYCENA] Producent chemii budowlanej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej od 30 lat producentem chemii budowlanej i przemysłowej.

Najważniejszymi grupami jej produktów są:

  • kleje,
  • grunty,
  • lakiery,
  • impregnaty,
  • środki czystości,
  • zmywacze.

Firma jest dojrzałym, stabilnym i rentownym przedsiębiorstwem produkcyjnym, ale równocześnie nadal się rozwija swoje produkty oraz planuje istotne nakłady inwestycyjne, które przyniosą kolejne pozytywne efekty w przyszłości. Istotnym aktywem spółki są również wartości niematerialne m.in. marka, doświadczenie. W związku tym do jej wyceny wykorzystaliśmy metodę dochodową (metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), która pozwala uwzględnić wyżej wymienione czynniki.

Termin realizacji projektu: październik – listopad 2021