[WYCENA] Spółka usługowa – branża elektryczna

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność obejmuje aktywność w branżach Computer Services, Electrical Equipment oraz Engineering/Construction.  Podmiot funkcjonuje na rynku od 8 lat.

Wycena została wykonana przy założeniu kontynuacji i rozwoju aktualnie prowadzonej działalności. Począwszy od 2022 roku Spółka planuje systematyczny, niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży, a także stabilizację rentowności działania. Spółka posiada stabilną strukturę źródeł finansowania oraz utrzymuje bezpieczny poziom wskaźników płynności finansowej.

Do wyznaczenia wartości spółki zastosowaliśmy zatem metodę dochodową DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity).

Termin realizacji projektu: lipiec - listopad 2021