[WYCENA] Wycena spółki zajmującej się hurtowym handlem produktami spożywczymi

Przeprowadziliśmy wycenę spółki, której głównym przedmiotem działalności jest międzynarodowy handel produktami mleczarskimi. Wieloletnia działalność pozwoliła jej wypracować solidne relacje biznesowe oraz zbudować bazę stałych dostawców i odbiorców towarów.

 

[WYCENA] Wycena spółki handlowej – branża medyczna

Przeprowadziliśmy wycenę podmiotu, którego głównym przedmiotem działalności od 25 lat jest specjalistyczny handel produktami medycznymi.

 

[WYCENA] Wycena integratora IT

Przeprowadziliśmy wycenę podmiotu, którego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług integracji systemów IT. Spółka prowadzi również prace rozwojowe w perspektywicznym obszarze Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) rozwijając system przeznaczony m.in. dla hoteli. Działania te w najbliższych latach będą wspierane dotacjami.

 

[Finansowanie] Pozyskanie finansowania pomostowego

Dla dewelopera komercyjnego pozyskaliśmy ok. 4,7 mln złotych finansowania pomostowego. Środki na spłatę finansowania pochodzić będą ze sprzedaży jednego z realizowanych projektów deweloperskich.

 

[FINANSOWANIE] Gospodarstwo rolne

Pomogliśmy w pozyskaniu pożyczki od inwestora prywatnego w kwocie 0,5 mln złotych dla podkrakowskiego gospodarstwa rolnego. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie skali działalności (m.in. na zakup kukurydzy).

 

[WYCENA] Wycena producenta gier video

Przeprowadziliśmy wycenę spółki akcyjnej z branży gamingowej (produkcji gier video). Spółka jest niezależnym deweloperem gier wideo, utworzonym przez zespół z wieloletnim doświadczeniem i kontynuuje prace nad grą realizowaną wcześniej w innym pomiocie. Wyceniana spółka specjalizuje się w produkcji gier z gatunku MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), RTS (Real Time Strategy) oraz action RPG (Role-Playing Game).

 

[Analiza] Oszacowanie wartości wyrządzonej szkody

Dla spółki akcyjnej przygotowaliśmy analizę zawierającą oszacowanie wartości wyrządzonej szkody spowodowanej działalnością byłego zarządu, w zakresie przekraczającym uzasadnione ryzyko biznesowe.

Na jej wysokość składały się:

 

[Analiza] Biznesplan dla spółki zmieniającej profil działalności

Dla spółki akcyjnej całkowicie zmieniającej profil działalności stworzyliśmy plan działania na najbliższe 10 kwartałów.

Opracowanie zawierało m.in.: