Recenzja analizy opłacalności inwestycji w farmę wiatrową

Na zlecenie potencjalnego inwestora zrecenzowaliśmy analizę efektywności inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej. Zweryfikowaliśmy założenia przyjęte do skonstruowania prognoz finansowych, realność przyjętych wartości oraz kompletność założeń. Przeanalizowaliśmy również część obliczeniową pod kątem poprawności rachunkowej i metodologicznej.

 

Wykupienie większościowego udziałowca

Transakcja obejmowała odkupienie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów od większościowego udziałowca, a następnie ich umorzenie.