[Analiza] Oszacowanie wartości wyrządzonej szkody

Dla spółki akcyjnej przygotowaliśmy analizę zawierającą oszacowanie wartości wyrządzonej szkody spowodowanej działalnością byłego zarządu, w zakresie przekraczającym uzasadnione ryzyko biznesowe.

Na jej wysokość składały się:

 

[Analiza] Biznesplan dla spółki zmieniającej profil działalności

Dla spółki akcyjnej całkowicie zmieniającej profil działalności stworzyliśmy plan działania na najbliższe 10 kwartałów.

Opracowanie zawierało m.in.:

 

[WYCENA] Wycena przedsiębiorstwa usługowego

Zakończyliśmy wycenę przedsiębiorstwa usługowego. Podmiot wyceniany posiada długą historią rynkową i planuje w najbliższych latach realizację inwestycji umożliwiających znaczne poszerzenie zakresu świadczonych usług w zakresie certyfikacji i usług laboratoryjnych.

 

[WYCENA] Wycena spółki z branży ochrony mienia

Zakończyliśmy wycenę dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa z branży ochrony mienia. Spółka świadczy usługi ochrony obiektów biurowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych, szkół, klinik i innych. Spółka oferuje ponadto projektowanie oraz montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń tj. systemów alarmowych, napadowych, kontroli dostępu oraz inteligentnych systemów telewizji przemysłowej CCTV.

Wyceniana spółka jest podmiotem od kilku lat funkcjonującym na rynku i planuje zwiększenie skali działalności usługowej poprzez pozyskiwanie nowych zleceń i rozszerzenie zasięgu terytorialnego.

 

Wycena znaku towarowego oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Wyceniliśmy znak towarowy oraz zarejestrowane wzory wspólnotowe dla producenta elektroniki użytkowej.

Znak towarowy jest obecnie wykorzystywany do oznaczania produktów obecnych na rynku od kilku lat, a w przyszłości jego zastosowanie zostanie rozszerzone o nowe urządzenia i usługi. Będzie również najprawdopodobniej pełnił funkcję znaku firmowego. Z tego powodu wycena została wykonana metodą zwolnienia z opłat licencyjnych (Relief from Royalties), co pozwoliło uwzględnić przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie będą efektem posiadania i używania znaku towarowego. Metoda ta wskazuje szacunkową wartość znaku towarowego na dzień wyceny przy założeniu realizacji prognozy przyszłych wyników finansowych.

 

[WYCENA] Wycena spółki z branży inwestycyjnej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki akcyjnej, której głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w spółki i projekty z branż produkcji gier komputerowych. Spółka jest kontynuatorem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Silną stroną spółki jest doświadczony zespół z dużymi kompetencjami w branży produkcji gier, co pozwala na wyselekcjonowanie z tego dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu.

 

[WYCENA] Wycena metodą dochodową rodzinnej spółki produkcyjnej

Przeprowadziliśmy wycenę rodzinnej spółki produkcyjnej, działającej od blisko 30 lat, wprowadzającej na rynek nowy, rewolucyjny, proekologiczny produkt.

Celem wyceny było ustalenie wartości spółki w związku z rozważaną transakcją udziałami spółki.

 

[Finansowanie] Pozyskanie finansowania pomostowego

Dla dewelopera komercyjnego pozyskaliśmy kilka milionów złotych finansowania pomostowego. Posłuży ono zapewnieniu wkładu własnego wymaganego przez bank finansujący, który zgodził się udzielić kredytu na kolejną inwestycję dewelopera.

Środki na spłatę finansowania pomostowego pochodzić będą ze sprzedaży jednego z poprzednich projektów deweloperskich.