[Doradztwo] Emisja obligacji dla spółki finansowej

Dla spółki zajmującej się windykacją i udzielaniem pożyczek przygotowaliśmy dokumentację potrzebną do przeprowadzenia prywatnej emisji obligacji posiadających formę dokumentu.

Zlecenie obejmowało:

 

[Doradztwo] Uruchomienie działalności w nowej lokalizacji

Wspieraliśmy spółkę z branży usług skierowanych do dzieci i rodzin w negocjacjach związanych z uruchomieniem działalności w nowej lokalizacji. Nasza pomoc obejmowała przygotowanie strony finansowej prezentacji pomysłu oraz opracowanie prostego modelu do analizy przyszłych przepływów finansowych z punktu widzenia spółki oraz podmiotu będącego właścicielem lokalu, w którym ma zostać uruchomiona działalność.

 

[Analiza] Plan inwestycji i prognoza płynnościowa dla spółki produkcyjnej

Dla spółki produkcyjnej z branży kosmetycznej współtworzyliśmy Plan realizacji inwestycji na potrzeby udzielenia kredytu związanego z uczestnictwem w programach wsparcia ze środków europejskich. Spółka realizuje największy w swej historii program inwestycyjny, który ma być współfinansowany dotacjami oraz kredytami bankowymi, dlatego konieczne było kompleksowe przeanalizowanie planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

 

[Finansowanie] Hotel & SPA

Pomogliśmy w pozyskaniu finansowania bankowego (kredyt obrotowy bez zabezpieczeń) dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej kompleks hotelowy ze SPA.

 

Wycena 100% udziałów w spółce z branży informatycznej. Wyceniliśmy 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży informatycznej. Obecnie Spółka intensywnie pracuje nad uruchomieniem swojego produktu, którym jest platforma sprzedaży wiedzy na odległość na żądanie. Dzięki niej osoby zarabiające na dzieleniu się posiadaną wiedzą (np. prawnicy, doradcy podatkowi, nauczyciele, coache, korepetytorzy) będą mogli to robić zdalnie przez Internet.

 

[DORADZTWO] Prospekt emisyjny spółki z branży energetycznej

W ramach konsorcjum podmiotów (emitent, dom maklerski, kancelaria prawna, doradca finansowy) przygotowaliśmy dla spółki z branży energetycznej część prospektu emisyjnego dotyczącą działania emitenta oraz otoczenia rynkowego i konkurencji.

 

Wycena znaków towarowychWykonaliśmy wycenę znaków towarowych posiadanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wycena spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby transakcji M&APrzeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby transakcji M&A (odwrotne połączenie). Ponieważ spółka nie prowadziła działalności operacyjnej a głównym jej majątkiem były udziały w spółce akcyjnej i znaki towarowe, wycena została wykonana metodą skorygowanych aktywów netto.