Wycena 100% udziałów w spółce z branży informatycznej. Wyceniliśmy 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży informatycznej. Obecnie Spółka intensywnie pracuje nad uruchomieniem swojego produktu, którym jest platforma sprzedaży wiedzy na odległość na żądanie. Dzięki niej osoby zarabiające na dzieleniu się posiadaną wiedzą (np. prawnicy, doradcy podatkowi, nauczyciele, coache, korepetytorzy) będą mogli to robić zdalnie przez Internet.

 

[DORADZTWO] Prospekt emisyjny spółki z branży energetycznej

W ramach konsorcjum podmiotów (emitent, dom maklerski, kancelaria prawna, doradca finansowy) przygotowaliśmy dla spółki z branży energetycznej część prospektu emisyjnego dotyczącą działania emitenta oraz otoczenia rynkowego i konkurencji.

 

Wycena znaków towarowychWykonaliśmy wycenę znaków towarowych posiadanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wycena spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby transakcji M&APrzeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby transakcji M&A (odwrotne połączenie). Ponieważ spółka nie prowadziła działalności operacyjnej a głównym jej majątkiem były udziały w spółce akcyjnej i znaki towarowe, wycena została wykonana metodą skorygowanych aktywów netto.

 

Wycena spółki handlowejWyceniliśmy spółkę akcyjną (specjalistyczna firma handlowa oferująca produkty z pogranicza informatyki i telekomunikacji, importer oraz dystrybutor sprzętu sieci bezprzewodowych) na potrzeby transakcji M&A (odwrotne połączenie).

Wycena została dokonana dwoma metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i metodą porównawczą.

 

[FINANSOWANIE] Spółka usługowa

Pomogliśmy w pozyskaniu finansowania bankowego (kredyt obrotowy bez zabezpieczeń) dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się prowadzeniem centrów zabaw dla dzieci.

 

[DORADZTWO] Emisja obligacji przez firmę deweloperską

Dla doradcy transakcyjnego firmy deweloperskiej stworzyliśmy kompletną dokumentację potrzebną do przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych oraz uczestniczyliśmy w przygotowaniach do emisji.

Prace obejmowały:

 

[DORADZTWO] Optymalizacja procesów finansowych

Dla spółki z branży rozrywki przygotowaliśmy plan finansowania realizowanych inwestycji oraz zrefinansowania posiadanego zadłużenia.